Küreselleşmenin sonucu Anadolu coğrafyasının bir enerji koridoru haline dönüşmesi stratejik tehditlere karşı hassasiyet oluşturmuştur.
Bu nedenle tehditleri algılama, tanımlama ve önlemler alma konusunda stratejik sahada sorunsuz çalışabilecek sensor sistemleri ihtiyacı ortaya çıkmıştır. TURKSENS, bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik sistemleri bünyesinde toplayan bir çözüm paketi oluşturmuştur. Bu kapsamda müşteri ihtiyacına yönelik projeler üretme konusunda yaratıcı çalışmalara imza atmaktadır.
Önleyici ve caydırıcı amaçlı olarak hudutlardan yasadışı göç, insan kaçakçılığı, insan ticareti ve uyuşturucu ticareti maksatlı geçişlerle etkin mücadele için fiziki sınır güvenliğinde birbirini destekleyen tedbirler zinciri oluşturulması gereklidir.
Türkiye temsilciliğini yaptığımız fiberoptik algılama sistemleri, özellikle stratejik boyutlu alan ve tesislerde, en az bakım gerektiren, ilave enerji beslemesi gerektirmeyen, çok düşük hata payı olan, tespit edilmesi çok zor, tesis edilmesi çok kolay olan bir güvenlik sistemidir.
Havaalanı, enerji tesisleri vb. kritik tesislerin çevre güvenliği sensor çözümlerinde kullanılmakta olan CCTV, IR, PIR vb. klasik sensor sistemleri, ekonomik olmayan, işletmesi problemli, sürekli enerji beslemesi gerektiren kompleks yapılanmalar gerektirmektedir.
Turksens, algılama teknolojilerindeki en gelişmiş sitemleri takip ederek, güvenlik projelerinde çözüm ortaklarına en iyi ve ekonomik çözümler sunar.
Tehdit algılanmasında ışık hızı.
Fiberoptik sensor kablolar ile demiryollarında hem yol güvenliğinin hem de işletme güvenliğinin sağlanması mümkündür.
Demiryolu hattı boyunca; tünel çökmesi, kaya düşmesi, heyelandan yol kayması gibi ray güvenliğini tehlikeye sokan olaylar ışık hızında algılanır ve alarm verilir. Turksens, demiryolları güvenliğinin sağlanmasında, yazılım ve donanım entegrasyonları çözümü ile fiberoptik sensor sistemlerinde, en gelişmiş teknolojileri takip ederek, en iyi çözüm önerileri sunar.


  • FİBEROPTİK KABLO TABANLI GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
  • FİBEROPTİK KABLO ÇÖZÜMLERİ

Çevre Güvenliği

Havaalanı, enerji tesisleri vb. kritik tesislerin çevre güvenliği sensor çözümlerinde kullanılmakta olan CCTV, IR, PIR vb. klasik sensor sistemleri, ekonomik olmayan, işletmesi problemli, sürekli enerji beslemesi gerektiren kompleks yapılanmalar gerektirmektedir.

Devamı

Sınır Güvenliği

Önleyici ve caydırıcı amaçlı olarak hudutlardan yasadışı göç, insan kaçakçılığı, insan ticareti ve uyuşturucu ticareti maksatlı geçişlerle etkin mücadele için fiziki sınır güvenliğinde birbirini destekleyen tedbirler zinciri oluşturulması gereklidir.

 Devamı

Boru Hatları Güvenliği

Küreselleşmenin sonucu Anadolu coğrafyasının bir enerji koridoru haline dönüşmesi stratejik tehditlere karşı hassasiyet oluşturmuştur.

Devamı


Demiryolu Güvenliği

<

Fiberoptik sensor kablolar ile demiryollarında hem yol güvenliğinin hem de işletme güvenliğinin sağlanması mümkündür.Devamı

Yangın Güvenliği

Fiberoptik Sensor kablolar ile ateş kaynağı olmadan, ortamdan duman algılamasına gerek duyulmadan yangın algılaması yapılabilmektedir.Devamı

Baraj Setleri - Su Kanalları

Baraj gövdelerinde, gövde çatlaklarının tespiti ve su sızıntılarının algılanabilmesinde en etkin algılama sistemi fiberoptik sensor sistemleridir.Devamı


Askeri Fiber Optik Kablo Çözümleri

Brugg Cables, NATO standartlarında ürettiği askeri maksatlı kablolar ile taktik sahanın tüm ihtiyaçlarını karşılama yeteneğindedir. Devamı

Endüstriyel Fiber Optik Kablo Çözümleri

Turksens, temsilcisi olduğu Dünya kablo devri Brugg Cables'in endüstriyel boyutlu kablo ürünlerinin tamamında Türk pazarında çözümler üretmektedir. Devamı

Sensör Fiber Optik Kablo Çözümleri

Algılama teknolojisinde, klasik aktif algılama cihazlarının yerini akıllı pasif algılayıcı sistemler almaya başlamıştır. Devamı