Sınır Güvenliği

Önleyici ve caydırıcı amaçlı olarak hudutlardan yasadışı göç, insan kaçakçılığı, insan ticareti ve uyuşturucu ticareti maksatlı geçişlerle etkin mücadele için fiziki sınır güvenliğinde birbirini destekleyen tedbirler zinciri oluşturulması gereklidir. Bu etkinliğin sağlanabilmesi, ileri teknoloji algılama, görüntüleme ve takip sistemlerinin bir bütünlük içerisinde kullanılması ile mümkündür. Türkiye temsilciliğini yaptığımız fiberoptik algılama sistemleri, özellikle stratejik boyutlu alan ve tesislerde, en az bakım gerektiren, ilave enerji beslemesi gerektirmeyen, çok düşük hata payı olan, tespit edilmesi çok zor, tesis edilmesi çok kolay olan bir güvenlik sistemidir. Tek merkezden uzunluğu 50 kilometre ve katlarındaki bir sınır boyunun tamamında, yer bildirim bilgisinde bir metrelik hata payı ile algılama yeteneği kazandırır. Toprağın 30-50 cm. altına doğrudan gömülerek serilen fiberoptik sensor kablo ile kablonun her iki yanındaki 15 er metrelik alanda yaya hareketleri; 40 metre yanlarda ise araç hareketleri ses ve ekran sinyali olarak algılanır. Bu sistemin üstün algılama yeteneği, termal kamera ve CCTV sistemleri ile entegre edildiğinde, en az insan gücüne dayanan, en gelişmiş hudut takip sistemi elde edilmektedir. Sınır güvenliği alanında kullanılan fiberoptik sensor sistemine ait bilgilendirme dokümanı ve örnek uygulamalara ait video görüntüleri sayfada sunulmuştur.