Boru Hatları Güvenliği

Küreselleşmenin sonucu Anadolu coğrafyasının bir enerji koridoru haline dönüşmesi stratejik tehditlere karşı hassasiyet oluşturmuştur. Bu nedenle tehditleri algılama, tanımlama ve önlemler alma konusunda stratejik sahada sorunsuz çalışabilecek sensor sistemleri ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

TURKSENS, bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik sistemleri bünyesinde toplayan bir çözüm paketi oluşturmuştur. Bu kapsamda müşteri ihtiyacına yönelik projeler üretme konusunda yaratıcı çalışmalara imza atmaktadır.